Jak co roku, pod koniec lata, obchodzimy  największe święto rolników-Święto Plonów, które jest ukonorowaniem trudu pracy rąk ludzkich. Po ciężkiej pracy, która w tym roku była wyjątkowo obciążona przez panującą susze, gromadzimy się jako wspólnota, aby złożyć dziękczynienie Bogu i Matce Bożej za zebrane plony, a także prosić o dobre żniwa w przyszłym roku.

Dożynkowy wieniec i bochen chleba mówią o wielkim sensie ludzkiej pracy. Wyrażają naszą wdzięczność wobec Boga, który błogosławi ludzkiemu wysiłkowi.

Rolnicy, ciężką pracą wypełniają niezmiernie ważne zadanie. Poprzez trud wkładany w uprawę ziemi rolnicy zapewniają wyżywienie nas wszystkich. Owoce swojej pracy zbierają w pocie czoła, a mimo to pracowitość, zaangażowanie nie zawsze przynoszą oczekiwany rezultat. Rolnicy często muszą zmagać się z siłami przyrody, od których w dużej mierze zależy wielkość zbiorów. W tym roku także pogoda nie sprzyjała rolnikom. Dotkliwa susza w całym kraju spowodowała, że nie wszędzie udało się zebrać zbiory, a te zebrane są często gorszej jakości.

Bez cierpliwości, uporu i niezachwianej nadziei, że zasiane ziarno wyda plon, nie byłoby człowieka. Serdecznie dziękuję, za ten codzienny wysiłek oraz za największy skarb rolniczego trudu-chleb.

Szczęść Boże polskiej wsi i polskiemu rolnictwu!