Wszystkie karty są już rozdane i wiadomo, kto w kadencji 2018-2023 będzie w zarządzie województwa wielkopolskiego.

Podczas pierwszej sesji sejmiku wybrano marszałka, jego zastępców i przewodniczących. Pierwsza sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyła się w piątek, 23 listopada. Na początek zaprzysiężeni zostali nowi radni. Wśród nich były m. in. Joanna Jaśkowiak, żona prezydenta Poznania i Marlena Maląg, obecna wicewojewoda wielkopolska a także Przemysław Ajchler oraz Romuald Ajchler. Później sejmik musiał wyłonić przewodniczącego i wybrać marszałka województwa. Potwierdziły się wszystkie informacje i kandydatury sprzed sesji. Marszałkiem pozostał Marek Woźniak, a wśród jego członków zarządu doszło do jednej zmiany. W całkowicie nowym składzie będzie też działać prezydium sejmiku, czyli przewodniczący i wiceprzewodniczący.

Dzień pierwszej sesji, oprócz wyboru zarządu i prezydium zdominowała także informacja o zawarciu koalicji pomiędzy rządzącymi Koalicją Obywatelską (PO i Nowoczesna) i PSL a klubem SLD Lewica Razem.