Nowoczesne rolnictwo

Całe moje życie związane jest z rolnictwem. Wieś to mój żywioł i moja pasja. Jak powinno wyglądać nowoczesne rolnictwo, jakie cele realizować i w jakim kierunku zmierzać – to pytania, na które chcę odpowiedzieć, bo dziś to my kształtujemy polską wieś i od nas zależy w jakiej formie przekażemy ją do dalszego rozwoju kolejnym pokoleniom.

dowiedz się więcej >

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii są przyszłością energetyki, a jednak na razie zaspokajają w Polsce ledwie kilka procent zapotrzebowania na energię. Do inwestowania w nie chcę zachęcać nie tylko przedsiębiorców, ale także polskie rodziny. Drogą do tego powinno być prowadzenie odpowiednich szkoleń i akcji informacyjnych. Instalacje fotowoltaiczne na dachach setek tysięcy gospodarstw domowych przyniosą korzyść ekonomiczną i ekologiczną dla Polski.

dowiedz się więcej >

Stabilne zatrudnienie dla młodych

Chcę, by młodzi pracownicy w Polsce mogli się rozwijać, brać kredyty i swobodnie planować swoją przyszłość. Umowy śmieciowe i nadużywane przez pracodawców umowy na czas określony w tym przeszkadzają. Będę zabiegał o nowe reguły dotyczące stabilnego zatrudnienia, które zwiększą poczucie bezpieczeństwa pracownika oraz o zmiany w sposobie kształcenia, które otworzą przed młodymi ludźmi lepszą drogę w przyszłość.

dowiedz się więcej >

Poprawa jakości polskiej służby zdrowia

Medycyna to jedno z moich największych zainteresowań pozazawodowych. Chcę zabiegać o zmiany systemowe polskiej służby zdrowia zmierzające do poprawienia jej kondycji. Kluczem do poprawy polskiego lecznictwa jest bardziej racjonalne dysponowanie środkami finansowymi.

dowiedz się więcej >

Promocja polskiego kapitału

Chcę prowadzić działania promocyjne, które zakorzenią Polakom w głowach autentyczny patriotyzm gospodarczy. Hasło „dobre, bo polskie” powinno stać się mantrą każdego mieszkańca kraju, towarzyszącą mu przy codziennych zakupach. Musimy najpierw uwierzyć w wysoką jakość i wymierną wartość produktów własnej gospodarki, aby polskie marki mogły zdobywać szturmem także rynki zagraniczne.

dowiedz się więcej >

Rozwój nauki

Gospodarka idzie w parze z nauką. Państwo silne ekonomicznie to takie, które inwestuje wiele w swoje najzdolniejsze umysły. Z tego powodu chcę zabiegać o zwiększenie państwowych funduszy na rozwój polskiej nauki, a przede wszystkim na sektor badawczo-rozwojowy. Polska powinna promować najbardziej obiecujące prace badawcze, dlatego jestem gorącym zwolennikiem uzależnienia wysokości grantów naukowych od stopnia ich wdrożenia w życie.

dowiedz się więcej >

Rozwój sportu

Każda złotówka na sport to inwestycja w zdrowie. Ruch jest najlepszym lekarstwem na stres i narzędziem rozwoju osobistego. Utrwalanie nawyku aktywności fizycznej jest szczególnie ważne u najmłodszych. Dlatego chcę zwiększać inwestycje w rozwój infrastruktury i organizacji sportowych dla dzieci oraz w krzewienie kultury fizycznej na poziomie szkolnictwa.

dowiedz się więcej >