Pomoc mieszkańcom naszego regionu i wspieranie pożytecznych inicjatyw, które ułatwią im codzienne życie, to powody, dla których zdecydowałem się poświęcić pracy samorządowej. Każdy chce dziś przede wszystkim zabiegać o własne interesy, ale nie możemy nigdy zapominać, że razem tworzymy społeczność i musimy sobie pomagać. Pozytywne relacje jakie zbudowałem przez lata w Sejmiku Wojewódzkim pozwalają mi skutecznie wspierać realizację celów lokalnych społeczności, które zwracają się do mnie z prośbą o taką pomoc. Międzychodzkie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to jedna z inicjatyw, którą udało mi się wspomóc, zabiegając skutecznie o fundusze na nowy lokal.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Międzychodzie działa już od ponad pół wieku, rozwijając różne formy pomocy dzieciom w potrzebie i opieki nad najmłodszymi. Organizuje dziś zajęcia w w świetlicy ‚Iskierka” pomoc w odrabianiu lekcji, gdzie wolontariusze pomagają młodym uczniom w odrabianiu lekcji, rozwijaniu talentów i pozytywnych relacji z rówieśnikami.

Działalność ta możliwa jest na szerszą skalę dzięki wsparciu finansowemu wysokości 200 tysięcy złotych, jakie udało mi się zdobyć na ten cel w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dla Urzędu Miasta w Międzychodzie. Zorganizowanie takich funduszy na rozwój MTPD wymagało wielu miesięcy starań i rozmów z samorządowcami i burmistrzem Międzychodu Romanem Musiałem.

Wcześniej Towarzystwo mieściło się w mieszkaniu blokowym, co ograniczało w naturalny sposób skalę jego działań. Między innymi dzięki moim staraniom, w 55. rocznicę swojego powstania, we wrześniu 2013 roku MTPD mogło przenieść się do nowej siedziby w budynku straży pożarnej.